Assessoria jurídica laboral

El nostre despatx té una llarga experiència professional en el camp del dret laboral.

 

Els nostres serveis abasten l’assessorament, la planificació, la gestió, i la presa de decisions en l’estratègia a seguir en cada cas, fent amb això un seguiment personalitzat per a cada client.

 

Som un despatx especialitzat en dret laboral i Seguretat Social, tant en la gestió administrativa com en la defensa dels drets laborals, d’empresaris i treballadors, en l’àmbit administratiu i en el judicial. La nostra especialització ens permet aplicar els nostres coneixements i la nostra experiència laboralista per garantir els millors resultats.

Serveis per a particulars en l’àmbit administratiu

 • Reclamacions de quantitat i deutes salarials, i la compareixença en els actes de conciliació davant els organismes competents que d’això se’n derivi.
 • Assessorament a treballadors per a la conciliació de la vida familiar i laboral (reducció de jornada, excedència, modificació de torns laborals …)
 • Tramitació de processos de pensions i prestacions de la Seguretat Social, tant en via administrativa com judicial (jubilació, incapacitat permanent absoluta, total, parcial …)
 • Tramitació d’expedients davant el Fons de Garantia Salarial.
 • Assessorament a treballadors en processos d’ERO, acompanyament en període de consulta, reunions amb l’empresa, negociació sindical.
 • Assessorament davant de situacions d’acomiadament i reclamacions per assetjament laboral (mobbing).
 • Assessorament davant les modificacions substancials de les condicions de treball (mobilitat funcional i territorial, modificació de jornades, reducció de salaris.
 • Càlcul de salaris i hores extraordinàries.
 • Negociació en les condicions salarials i de jornada laboral.
 • Reclamacions d’indemnització per accident de treball.
 • Assistència davant d’una Inspecció de Treball.
 • Reclamacions administratives davant el SEPE
 • Reclamacions contra la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Reclamacions contra el FOGASA
 • Reclamacions contra les Mútues d’Accidents de Treball

Serveis per a particulars en l’àmbit judicial

 • Assistència i defensa en litigis laborals promogudes davant la jurisdicció social.
 • Assistència i defensa en litigis laborals derivats de reclamacions de quantitat i deutes salarials.
 • Acomiadaments.
 • Sol·licitud d’extinció de contracte per causes imputables a l’empresa.
 • Modificació substancial de condicions de treball.
 • Accidents de treball.
 • Conciliació de la vida familiar amb la laboral.
 • Vacances.
 • Vulneració de drets fonamentals
 • Indemnització per danys morals.
 • Incapacitat permanent derivada d’accident de treball.
 • Malaltia professional o malaltia comuna.

Treballes en una empresa i necessites assessorament laboral?

Si necessites assessorament laboral davant un acomiadament, canvi en la teva jornada laboral o qualsevol altre tema relacionat amb la teva feina, et podem ajudar!

Concertar visita Trucar ara

Serveis per empreses en l’àmbit administratiu

 • Assessorament en matèria de dret laboral i Seguretat Social.
 • Assessorament i negociació de pactes entre l’empresa i els treballadors: flexibilitat horària, jornada, estructura salarial, classificació professional, organització de la feina…
 • Redacció de cartes d’acomiadament i assessorament sobre el mateix.
 • Redacció dels documents necessaris per a la presentació d’acomiadaments col·lectius o ETS.
 • Compareixença en actes promoguts en matèria de conciliació davant l’organisme corresponent.
 • Assessorament sobre les modalitats i clàusules contractuals més rellevants de les relacions laborals.
 • Assessorament davant modificacions substancials de les condicions de treball (mobilitat funcional i territorial, modificació de jornada, reducció de salaris).
 • Assistència davant la Inspecció de Treball i els posteriors Recursos contra actes de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social que d’ella puguin derivar.
 • Auditoria laboral: revisió del compliment de la normativa laboral i emissió d’informe.
 • Verificació del compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals.
 • Assessorament jurídic en reestructuració d’empreses.

Serveis per a empreses en l’àmbit jurídic

 • Assistència i defensa en litigis laborals promogudes davant la jurisdicció social.
 • Assessorament i defensa davant reclamacions de quantitats.
 • Defensa jurídica davant de reclamacions per accidents de treball i recàrrec de prestacions.
 • Assessorament i defensa davant demandes per acomiadament.
 • Assessorament i defensa davant demandes per vulneració de drets fonamentals i les indemnitzacions que això comporta.
 • Assessorament i defensa davant demandes per modificació substancial de condicions de treball.
 • Assessorament i defensa davant demandes per discrepància en el gaudiment del període de vacances.

Estàs pensant en contractar o canviar d'assessoria a Lleida?

Descobreix els nostres serveis de gestió i assessoria laboral per a pimes i autònoms.

Concertar visita Trucar ara